Aditivi povećavaju hiperaktivnost kod djece

Izgleda da bi sodijum benzonat mogao biti nešto više od konzervansa…

Da li prehrambeni dodaci mogu utjecati na ponašanje djece? Studija koja je objavljena u britanskom medicinskom magazinu The Lancet ukazuje na to da je moguće.

Naučnici sa Univerziteta u Southamptonu (Engleska) su mjerili razinu hiperatkivnosti kod djece (153 trogodišnjaka i 144 devetogodišnjaka). Prvo su djeca stavljena na režim prehrane koji nije sadržavao aditive korištene u eksperimentu. Onda su im svakog dana u periodu od šest sedmica davali ili sok koji je sadržavao aditive za boju i konzervans sodijum benzonat ili obični voćni sok (placebo). I jedan i drugi sok su imali potpuno isti okus i izgled.

Istraživači su pratili ponašanje djece u razredu na osnovu izvještaja koje su dobijali od nastavnika i roditelja. Starija djeca su također podvrgnuta testu pažnje uz pomoć kompjutera. Rezultati koji su dobiveni u ovoj studiji određivali su razinu hiperaktivnosti koja je poznata kao zbir globalne hiperaktivnosti (GHA). Što je nivo GHA bio viši, viša je bila i hiperaktivnost.

Djeca koja su pila sok sa aditivima, pokazala su skoro udvostručen GHA-rezultat u odnosu na onu djecu koja su pila obični voćni sok. Istraživači su također ukazali na individualne razlike koje su uočene kod djece koja su pila sok koji je sadržavao sodijum benzonat – neka su postala manje, a neka više hiperaktivna.

“Studija je pokazala da se kod djece povećava razina hiperaktivnosti onda kada piju sokove koji sadrže aditive u odnosu na njhovo ponašanje kada piju obični voćni sok,“ kaže autor ove studije Jim Stevenson.