Četiri savjeta kako stvoriti zdraviju i uspješniju kompaniju

Zadovoljan zaposlenik je produktivan zaposlenik. Slažete li se? Zdravo radno okruženje je krucijalno,- ne samo radi dobrobiti zaposlenih, već i zarad dobrobiti uspjeha kompanije.

Ako vaši zaposleni ne rade u zdravom okruženju, njihovo zadovoljstvo i produktivnost drastično opada. Ovo ima negativan uticaj na efikasnost kompanije i odnos koji ima sa svojim klijentima.

Da bi usrećili svoje zaposlene, sve više kompanija kreira zdravo radno okruženje, koje pruža osjećanje zadovoljstva i sigurnosti. No, kako to postići, a ne potrošiti mnogo novca?

Pohvalite svoje zaposlene i odajte im priznanje za uloženi trud i rad

Kada se zaposleni osjećaju cijenjeno na poslu i kada dobijaju priznanje za uloženi trud, tada njihovo samopouzdanje i percepcija sebe kao važnog člana tima raste. Ovo ima pozitivno dejstvo na mentalno zdravlje zaposlenih, te prevenira pojavu stresa, anksioznosti i depresije. Radna klima u kojoj se vrjednjuju i cijene čak i male stvari, značajno povećava motivaciju i produktivnost zaposlenih. Stoga, posvetite dio svog web sajta ili društvenih mreža svojim vrijednim zaposlenicima i pohvalite njihova postignuća. Iskoristite 15 minuta jednog radnog dana, u toku sedmice, da pohvalite uspjeh i trud svog tima. Uvedite nagradu za zaposlenika mjeseca ili smislite sami svoj način da pokažete da vam je stalo do onih od kojih zavisite.

Podržavajte zdravu ravnotežu privatnog i poslovnog života

Ljudi veliki dio vremena provedu na radnom mjestu i nerijetko se desi da posao ponesu kući. To ima velikog uticaja na njihov lični život, bliske odnose i ukupno zadovoljstvo poslom i životom. Kada zaposleni imaju veći osjećaj kontrole nad svojim životom, tada imaju bolji odnos sa menadžmentom organizacije; sposobni su da poslovne probleme „ostave“ na poslu, a privatne probleme „ne nose“ na posao; uspješnije obavljaju zadatke i motivisaniji su za rad. Posljedično se povećava produktivnost organizacije, te se smanjuju konflikti između zaposlenih i menadžmenta. Kompanije koje vrjednuju zdravu ravnotežu privatnog i poslovnog života privlače veći broj kandidata na svoje konkurse za zapošljavanje. Primjeri kako da podržite zdrav balans poslovnog i ličnog života svojih zaposlenih su omogućavanje fleksibilnog radnog vremena ili pružanje popusta na obližnji vrtić, za njihovu djecu. Ako vaši zaposleni dugo sjede pred računarom, uvedite kratke pauze tokom radnog dana. Ovo će pomoći da se vaš tim bolje fokusira na rad i bude produktivniji dugoročno. Na kraju, pitajte svoje zaposlene kakve promjene u kompaniji bi im najviše pomogle da bolje održavaju ravnotežu između posla i privatnog života.

Promovišite fizičko zdravlje

Zašto je važno da zagovarate fizičku aktivnost i zdravu ishranu kod zaposlenih? Zašto je to vama kao poslodavcu ili menadžeru značajno? Zato što su zaposleni koji su fizički aktivni i koji se zdravije hrane, pod manjim rizikom od bolesti, te će manje odsustvovati sa posla. Kompanije će imati manja novčana ulaganja u liječenje zaposlenih, a javiće se povećanje produktivnosti zbog smanjenog broj dana bolovanja. Da bi promovisali fizičko zdravlje u svojoj organizaciji, svojim zaposlenima možete obezbjediti popust u obližnjoj teretani ili zdrav obrok jednom sedmično (to može biti i salata ili obični smoothie).

Dostupnost programa za unaprijeđenje mentalnog zdravlja i stres menadžmenta

Prethodni savjeti za kreiranje zdravog radnog okruženja će zasigurno pozitivno djelovati na unaprijeđenje mentalnog zdravlja zaposlenih. No, čak i u najboljim organizacijama gdje zaposleni imaju stimulativna primanja i gdje je prijatna radna klima, dolazi do pojave stresa. Veliki procenat radnika u nekom momentu doživi simptome stresa na radnom mjestu. Zbog neadekvatnih mehanizama nošenja sa stresorima, može doći i do sindroma sagorijevanja koji ostavlja posljedice kako na zaposlene, tako i na organizaciju. Da bi spriječili ove pojave, potrebno je angažovanje stručnjaka koji će pristupiti problemu sa svih aspekata i edukovati vaše zaposlene o strategijama nošenja sa stresom, te značaju mentalnog zdravlja na radnom mjestu.