Kinesko travarstvo protiv raka

Naučnici na Heidelberškom univerzitetu (Njemačka) detaljno su istražili obilje kineskih trava koje se koriste u tradicionalnoj kineskoj medicini.