Može li nas hrana zaista izliječiti?

‘Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana.’ -Hipokrat