Puretina – zdravo meso s mnogostrukim prednostima!

Puretina potječe iz SAD-a i Meksika, gdje je bila dio tradicionalne prehrane domorodaca. U Europu ju je donio Kolumbo, nakon čega su se purice počele uzgajati u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji. Na počeku je bila luksuzna hrana kojom su se častili uzvanici na dvoru, nakon čega se njeno konzumiranje postepeno proširivalo na sve slojeve društva.