Vitamin D

Vitamin D (kalciferol) je antirahitični vitamin, a često ga nazivamo vitaminom sunca. Svrstavamo ga u vitamine iz povijesnih razloga, iako se po većini obilježja zapravo radi o hormonu.